Významná paleontologická naleziště Boskovicka

The Interesting Paleontological Localities of Boskovice Region


 

Mapa Boskovicka s vyznačeními lokalitami

The map of Boskovice region with marking of localities (marked localities)
 

Paramblypterus sp., rod permských ryb

Paramblypterus sp., genus of permian fish.
 

Zboněk

Jedno z nejstarších nalezišť permské fauny a flóry
na Boskovicku. Po původní těžbě uhelné slojky
zde bylo objeveno nejbohatší naleziště prvohorních švábů u nás.

It is one of the oldest deposits of permian fauna and flora. There was found the richest deposit of paleozoic
cokroaches in the Czech Republic after coal mining.
 

Svitávka "Hradisko"

Na východním svahu kopce Hradisko se nachází několik výchozů břidlic, které jsou velmi bohaté na fosilie. Při výzkumech zde byly objeveny nejen typické zkameněliny pro Boskovickou brázdu, ale i fosilie vzácnější např. fosilie permského pavoukovce.

The claystone layers were found as outcroppings of shales on eastern part of  Hradisko hill. Typical fossils of Boskovice furrow were discovered there, but there were also found more rare fossils (e. g. fossil of permian arachnid).

Rostliny jsou v permských uloženinách běžné

Plants are common in permian sediments

Bačov "Na Skalkách"

Nejvýznamnější lokalita severu Boskovické brázdy. Je známa již od 20. let minulého století. Profesor Josef Augusta zde nalezl otisky permských krytolebců, ryb a rostlin. Lokalita v malebném údolíčku je vyhlášena přírodní památkou.

It´s the most important locality of the north part of Boskovice Furrow. It has been known since 20´s of the last century. Professor Augusta (the Boskovice native) was the first to start paleontological discoveries there. It was him who found fossils of permian amphibians, fish and plants.

Discosauriscus austriacus, obvyklý permský obojživelník

Discosauriscus austriacus, abundant type of permian amphibian
 

Obora "Malý Chlum"

Bývalý lom na pískovce a opuku je krajinnou dominantou jižní části Boskovicka. V druhohorních mělkomořských usazeninách se hojně vyskytují mlži a ostnokožci. Pro svoji polohu a přírodní podmínky je lom vyhledávaným výletištěm.

The former quarry is the dominant feature of southern part of the Boskovice region. Quarry was mined for sandstone and pleaner. The fossil clams and echinoderms are abundant in shalow marine sediments of Mesozoic era. The quarry is a popular place for trips, thanks to its location and natural conditions.
 

Detail na barevné druhohorní vrstvy

A detail of many-coloured Mesozoic layers

Obora "U Tramvaje"

Lokalita záhy po svém objevení přinesla velké množství fosilního hmyzu. Patří mezi deset nejdůležitějších lokalit s nálezy permského hmyzu na světě. Kromě hmyzu zde byly nalezeny pozůstatky permských obojživelníků a rostlin.

The locality has brought a lot of fossil insect after ithad been discovered. The locality is one of ten most important localities with permian insects in
the world. There were found other groups of permian animals and plats, too.
 

Zkamenělina permské rostliny

Fossil of permian plant
 

Část křídla fosilního hmyzu

The fragment of the fossil insect wing
 

   

Zpět na hlavní stranu