Přihláška za člena občanského sdružení

Pecten – Asociace přátel Muzea Boskovicka

 Jméno…………………příjmení……………………………………………………………….. 

Rodné číslo……………………………………..adresa trvalého bydliště………………………

 ………………………………………………………………………………………………….

Adresa přechodného bydliště……………………………………………………………………

Telefon/fax…………………………..e-mail……………………………………………………

Přihlašuji se za člena občanského sdružení Pecten - Asociace přátel Muzea Boskovicka. Souhlasím se zněním stanov a zavazuji se, že budu vystupovat v souladu s jejich zněním tak, aby přispíval k dobrému jménu občanského sdružení.

 

 

Datum:                                                                     Podpis:

 

 

Stáhnout přihlášku ve formátu Word

Stanovy občanského sdružení

Zpět na PECTEN